Ada Apa Dengan Bajet 2013

Syukur pada-Mu Ya Allah yang memberi nikmat kepada kami. Alhamdulillah. Bajet 2013 telah selesai dibentangkan di Parlimen oleh Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Bin Tun Abdul Razak. Disertakan di sini ringkasan daripada Bajet yang telah dibentangkan kepada rakyat.