FAREAST : SAAT LAFAZ SAKINAH

“Heningnya.. Sunyi suasana.. Lafaz Sakinah Bermula..” Saat Lafaz Sakinah adalah buah tangan terbaru kumpulan nasyid Fareast yang bertemakan perkahwinan dan keamanan. Lagu Saat Lafaz Sakinah sendiri dipetik dari dialog antara pengantin lelaki dan ayah (wali) semasa akad perkahwinan.